KEUZEMANAGER
bedrijventerreinen
...INDEVENTER!
Nieuws

Welkom
19/06/2017
...indeventer!

WATERSTOF CHALLENGE

Hebben waterstofauto’s de toekomst? Dat willen we laten zien met de Waterstof Challenge op 29 en 30 september. Zes teams proberen in een waterstofauto binnen 24 uur zoveel mogelijk kilometers door Europa te rijden. In die 24 uur onderzoeken de deelnemers wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van rijden op waterstof. De opgedane kennis wordt opgeslagen en gedeeld via een app. Organisatoren www.E-xpeditie.nl en www.waterstofwerkt.nl willen met de Waterstof Challenge een boost geven aan rijden op waterstof, door zowel het aantal berijders als het aantal tankstations voor waterstof in Nederland te vergroten. De Waterstof Challenge start 29 september om 12.30 uur op het A1 Bedrijvenpark Deventer, bij Truckpoint. Voor meer info, kijk op: www.waterstofchallenge.nl

MADE IN DEVENTER

Wegens succes gaat MKB Deventer komende najaar starten om van het fysieke boek een tweede editie uit te gaan geven. Het streven is ongeveer 170 bedrijven in beeld te brengen. Het doel van het boek is samenwerking op exportgebied lokaal te stimuleren. Dit begint bij weten wie wat doet in welke landen. Op www.exportdeventer.nl kunt u op digitale wereldkaarten landen aanklikken en dan zien wie vanuit Deventer naar dat land exporteert. Op korte termijn start een facebookpagina van Made in Deventer om successen in het buitenland met elkaar te delen en nieuws uit te wisselen.

EXPLOITANTEN CONTAINEROVERSLAG ZIJN ER KLAAR VOOR

BCTN uit Nijmegen heeft al een netwerk van 7 containerterminals in Zuid Nederland en België. Om haar dienstverlening uit te breiden heeft ze haar oog laten vallen op de binnenhaven van Deventer. Samen met een lokale partner, ons lid Vos Transport Deventer, wil ze de exploitatie ter hand nemen. Ze hebben de gemeente verzocht een stuk kade beschikbaar te maken van tenminste 100 meter. Als dat lukt, kunnen we van start met deze geweldige faciliteit voor veel ondernemers in Deventer en omliggende gemeenten. We bieden dan via het water een duurzaam en efficiënt alternatief voor transport van bepaalde goederen.

PARKMANAGEMENT EN SALLCON ZORGEN VOOR SCHONE BEDRIJVENTERREINEN

Sallcon Bedrijvenparkmanagement Deventer zamelt vanaf heden wekelijks zwerfvuil in op de bedrijventerreinen in Deventer. De behoefte bij ondernemers is ontstaan door een toename van zwerfvuil het stoppen van de gemeentelijke inzet daarop. De gemeente heeft parkmanagement voor de komende twee jaar budget gegeven om de inzameling zelf aan te besteden. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Sallcon omdat zij de inzet pleegt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een vast team van Sallcon medewerkers zal niet alleen twee dagdelen per week besteden aan het inzamelen van zwerfvuil maar ook periodiek onze bewegwijzeringsborden schoon houden en afwijkingen in de openbare ruimte melden. Dit alles voor een leefbare werkomgeving.